ES projektai

UAB „LeMuse LT“ įgyvendina projektą „UAB „LeMuse LT“ e. komercijos modelio diegimas“

UAB „LeMuse LT“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „LeMuse LT“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „LeMuse LT“ diegs e.komercinio modelio sprendinį, kuris leis užtikrinti efektyvų įmonės pardavimo procesą. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos sukurtus sunkumus.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 45 401,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 34 050,75 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. kovo 28 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. kovo 27 d.